ניטור מערכות אש ועשן

  מערכת אש רכזת

  היות ומטרתן של המערכות היא לתת התרעה מוקדמת ככל האפשר, אין אמצעי טוב לכך מעשן. ולכן, גלאי העשן הוא הבסיס לכל מערכת כזו. פיזור גלאי העשן במבנה באופן מודע, יבטיח כי הגילוי המוקדם וההתרעה שתתקבל תאפשרנה מניעה של התפשטות האש ותמנענה נזקים ברכוש ובנפש, שעלולים להיגרם, בשלבי גילוי מאוחרים יותר. אל המערכת מחוברים צופרים פנימיים וחיצוניים, אשר מופעלים בעת גילוי העשן ומתריעים על הימצאותו. ניתן לחבר למערכת סוגי התרעה שונים ונוספים כמו חייגן, אשר מתקשר אוטומטית לטלפונים מסוימים שתוכנתו מראש, אורות מהבהבים וכד'.

  תחזוקת גלאי עשן

  1. אין לצבוע את הכיסוי העליון של הגלאי
  2. יש לבדוק את גלאי  העשן פעם בכמה חודשים. הבדיקה מתבצעת  על ידי לחיצה על כפתור הבדיקה, וזאת  על מנת לוודא את פעילותו התקינה של הגלאי.
  3. יש להחליף סוללות לגלאי העשן לפחות פעם בשנה.
  4. יש לנקות את הגלאי לפחות פעם בשנה. לא מספיק רק לנקות את הגלאי – צריך לשאוב את האבק שהצטבר בתוכו.
  5. חובה להחליף גלאי כל שמונה שנים.

  התקנת מערכות גלאי עשן מצריכה אפיון אשר ינוסח על ידי חברה מוסמכת.

  האפיון, אשר ינוסח על פי ביקור נציגי החברה באתר העסק שלכם, יקבע היכן להתקין את הרכזת, באמצעות מה יחוברו הגלאים אליה: ישירות, בחציבה, דרך תעלות חשמל קיימות או באמצעות צינור מוביל אנטי ונדלי חיצוני.

  כמו כן, קובעת החברה היכן להתקין צופרים וסירנות. לאחר השלמת האפיון נכנסת החברה לשלב ההתקנה.

  מעוניין במוצר?

   מוצרים נוספים

   חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי